diumenge, 15 de desembre de 2019

La creAció
inspirat 
en 

Paradiso

de
José Lezama Lima

d'
arnauDeguerau

dilluns, 9 de desembre de 2019

hi havia un marger que nomia pereVivia entre la serra i es raiguer,
vora s'església, vora es molí 
que era es bar  on deixondíem cada matí 
Després de berenar, 
costa amunt i tira-tira per es camí,
  que du de ca seva a es colomar,
entre cigarro i cigarro en es pendís,
sentíem per sa radio 
futbol roc-an-rol
Un bon dia 
o va ser de nit ? Entre copí i copí ,
va conèixer una dona 
de barcelona


Blat 
ordi o roquer
tot germina en es verger;
i entre sol i pedrís
va néixer una
nova vida

.

La rondalla d'es marger
in
 - acabadaper la Marta en Pere i la Carla
de
Selva 

Mallorca
.


arnauDeguerau