dimecres, 23 de juny de 2021

A la plAtjA grAn

de
pAlAmÓs noies 

nois de bAr

cel

On

a

i algun

A

francés

A

tAm-

bé,

més d'un

A

parell

A

tAm

bé, fAnt

cArinyitus

prenent 

el 

sOl
el Quadern Gros de Palamós

arnaudeguerau


palamós

juny

2021
dissabte, 5 de juny de 2021

mAr 
Davant la mar, un queda sempre amb un pam de nas. La mar és inpintable, indescriptible, inaferrable, incomprensible i d'una indiferència total .  

joseppla. elquaderngris. sisdejuny. milnoucentsdivuit
disculpeu-me el dibuix,
 arnau

dimarts, 1 de juny de 2021