dilluns, 18 de febrer de 2019

L'esclat


 de Lena davant l'espill . 


/ retrat /

AmAyAde gAdéS . GrAndegrÀciA . PrimAverA. dosmildivuit. 
VilAdegrÀciA.  BArcelonA . mAr MediterrÀniA

Cap comentari:

Publica un comentari