dijous, 27 de juliol de 2017  L'home 
     que 
     Sóc
     aprèn
                                

                        molt
                               a poc 
                               a poc 

     a ser                  
                                                            

                       pare ,  
                       fill i 
                       germà .
arnauDeguerau

Biblioteca
Marta Pessarrodona
de
Mira -Sol

estiu
dos
mil
dis-
set