dilluns, 6 d’abril de 2020

Gibraltar

cetacis nadant al mar
d'alboran


.

travesant


l'Estret

un matí fred
de
novembre

amb
vent
fresquet
de Ponent

En Jaume en Toniet
i jo,

albirem
ja
Punta Europa 
proa
i
una tunyina
cuinada
al plat

cervesa fresca i mojama si vols , en 
en un bar
tots   sols 
de Bar
 -bate 
.
 ) sin franco (.

arnaudeguerau

reflexes

cOllserOla . primAverA


arnaudeguerau

diumenge, 5 d’abril de 2020

dissabte, 4 d’abril de 2020

les horespassen
com
gos
de
dia
i
lloba
de nit
, en l' esclafit :  el cel damunt la terra
terra

els dies 
                        d'
                                             abril

valldoreix
arnaudeguerau

primavera
2020

qu4tre d'Abril


valldOreix .primAv3rA : arnaudeguerau

tr3s dies d'Abril

 dimecr3s

la Copa dauradadijoUs

trAv3ssant els Fr3us
divendr3
  sindria al sandy island

I Like a Look of Agony

Beacause I know it's true -
Men do not sham Convulsion,
Nor simulate a True - 

emilydickinson
pOemS


gArgOt
d'
aisdegap
aísdeprovença
laprovença


divendres, 3 d’abril de 2020

SíndriA
platjade
sesilletesformentera
marmediterrània

gArgOt
d'
arnaudeguerau

dimecres, 1 d’abril de 2020

navigație

DetAll del dibuix Copes Daurades i fOc d'encenAllsAls frEus , 
de pOrt . rOig 
A
santA
eul
-Àri
A

les cOpes dAurAdes

i els fOcS d'encenAllstrAvesSant els Freus  amb el Sandy Island
, entre port
- roig i santaeulària
desri
U
, algun diA d'isti
U
.

eivissa
illes pitiüses
mar mediterràniA

arnaudeguraU