dissabte, 19 de febrer de 2011

Diversos versos...



sus
pir 
per 
un prò
fug dis
tant de 
tan
re
moure'm
dins
el mirall
opac hi
veig es
tances
buides
com
buida
és
l'im
pressió
del re
flex del
meu cor  
        cor    
        près
        en
un mi
ratge per
         dut
per sempre 
més   i
més
que altres
voldria
mostrar
te d'altres
i
matges
com mi
ratges
del
nostre nou 
racó a 
        r
raconat
petit con
dol del
dol del
nostre
a
mor
mort.




tan pre
         visible com 
                     per visible 
                                 im possible






                                                                 dis-
                                                                    sociat entre
                                                                    tu i 
                                                                    el pas  sat
                                                                    a
                                                                    voltes dis
                                                                    pers
                                                                    entre tu i
                                                                    el vers.in
                                                                    mers en
                                                                    nous
                                                                    mons a
                                                                    nomenats
                                                                    continua
                                                                    ment
                                                                    pene
                                                                    dits mal
                                                                    dits nous
                                                                    noms no
                                                                    sé com dir
                                                                                vos
                                                                                tot
                                                                                el
                                                                                que
                                                                                he
                                                                                traït.
                                                                          



























dis
culpat
per
tan
ta dis
culpa
eterna
ment mental
ment
in
capacitat
per 
fer
vos 
    sentir
tot el què he 
    sentit
    sento com voldria
per da
      munt de 
              tot i tot 
que jo
dis
sociat
altre cop
altra volta
entre tu
i
la societat
sóc 
entre el temps
            re
            cuperat i 
            tu entre córrer 
                        i dis
                        córrer 
               entre
            el costum i la costum 
de fer
       te en tendre tendre com   
       no vull ni puc 
       en tendre
       us 
       per pre tendre 
       us
altre cop 
altra volta  tendra
                     si
                     us
                     plau !
allunyar
lanostramevapassió
i re cu pero  
          però
el 
dis
curs
dis
pers
per
vers
dels
vers
no
pretès
ni im
près de la paraula
oculta i la mentida
mal contada

no 
més tinc
un paper i
entre la blanca fulla i
tu 
hi ha la ploma re
dentora que m
ex
piarà totes les nostres vides
fictícies dis
perses en 
mil dis
bauixes
tan poc
comptades
com tan
mal con
tades Jo
us les
contaré i re
              farem    
       un pas
                sat a
  voltes pas
                sat de
  voltes  dis
                culpant
                me dis
                sociant
                me dis
                persant
                me de                  
                tan dis
                pendi dis
                penseu no
                penséssiu
                que
                el meu 
                esperit re
                dimit en 
                tantes 
                boques
                acollidores no us hagi
                   
                                        estimat.



arnaudoc
santgervasi.barcelona.1983
del llibre diversos versos dispersos d'amor- anòmis-.






























Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada