dilluns, 16 de setembre de 2013

( di/ ver/ sos ver/ sos dis/ per/ sos....
d'a-
     mor 
a-
     nò
nim .
27.Si
      dic
que
       és
per
      tu
tot
       el 
meu
      cor,

com
       és
que
       no
pre-  
       tenc 
més
      que
re-
      cor ?

Pot-
       ser
per-
       què
no
       som
més
         que
nos-
       tàlgia,                      
                                      en faríem  de  l'amor una enyorança  ,
                                                                  enyorança esperança tot,
          
         no
és 
         més
que 
         una 
il.
        lusió


 de
                            jo.


*

aDg

del
llibre
:

di
ver/sos ver
sos dis/persos d'a
mor a/
nim

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada