dissabte, 23 de febrer de 2013

Sol Cec / Itij aderyal de Salem Zenia

dos
Poemes d'amor i de lluita
Isefra n tayri d yimenyi
POESIA AMAZIC(1)(....) La poesia  de Salem és com el crit  que dissuadeix el lladre, un crit  que dissuadeix el lladre, un crit de defensa per preservar la dignitat humana però alhora el crit de por  de l'ésser anorreat.Els mots de la revolta i d'un futur millor travessen les lletres del text com la brisa que desvetlla els guaites tot i estar esgotats per al duresa de la vetlla. Tota la composició poètica de Salem és ritmada pel moviment del revoltat i per la esperança del savi. (...)
(2)poemes
de
lluita/Imenyi


Jo i la paraula
Nekk d wawalAquell dia ens vam trobar,
Cor meu.
T'havies revestit d'esperança.
El camí era tan llarg
que m'havies dit :' sóc la paraula
ben blanca i immaculada'.
El pensament s'enderia
en somnis d'un enbogit
que no arriben a magar
la misèria d'una vida.
Jo i la paraula naixem
i caminem enllaçats.
Ass-nni nekk yid-k nemlal
ay Ul
Tesburred-d asirem de axellal
abrid idul
Tennid-i nekk d awal
d azedgan melul
Dwallay yettnawal
tirga n umehbul
Tid-ak ur neddal
yir turdet nennul
Nekk de wawal nettlal
akken i nettemtuttul 


poemes
d'
Amor/TayriHivern
TagrestJo voldria només un dia sol d'estiu
i a la resta, en ple hivern,
l'escalf del teu foc viu.

El meu tió espurneja
i crema de desig
alçant-se cap al cel.

Retrunyen les muntanyes , presagi de tempestes,
els núvols ja cedeixen,
raja aigua dins el foc.


A wi yufan azyal yin wass
Tagrest yal ass
Azizen di tkamunt-im

Asafu-inu ireques
Yeknef yeqlelles
Yezzernenni yer tegnaw

Termeg adrar inedder
Asugna-m yesfer
Kkren waman di tmessi


traducció i adaptació de l'amazic
Carles Castellanos amb la col.laboració de Jamal Saghraoui i Salem Zenia

L'amazic


L'amazic ( o tamazzigh, o berber ) és la llengua autòctona del nord d''Africa, pròpia d'uns vint milions de parlants repartits entre Algèria, Egipte, Líbia, Marroc i Tunísia.

L'expansió de l'islamisme i l'arabització dels països del nord d'Àfrica, sumada a la manca de tradició escrita de l'amazic , és la principal responsable del retrocés d'aquesta llengua mil.lenària.

Durant la segona meitat del segle XX, escriptors com Salem Zenia van iniciar la recuperació de l'amazic com a llengua literària, coincidint amb la recuperació de la consciència com a poble dels amazics.

L'amazic es pot escriure en tres alfabets diferents: el tiffinagh, l'arab o el llatí.El conreu literari de l'amazic acostuma a privilegiar l'alfabet llatí.

Aproximadament unes tres quartes parts dels magrebins que viuen a Catalunya tenen l'amazic, i no pas l'àrab, com a llengua materna.

Salel Zenia escriu la variant cabilenca, pròpia del nord-est d'Algèria. Els amazics d'Algèria continuen encara una lluita de segles contra la imposició lingüística ( àrab ) i religiosa ( islàmica ) i pel reconeixament de la seva identitat.
Salem Zenia, poeta i novel.lista en llengua berber, amazic.
Va néixer el 26 de setembre del 1962 a Frèha (Tizi-Ouzou ) a la regió algeriana de la Cabíl.lia.Fundador del diari Racines/Izuran, quinsenari bilingüe francès/amazic orientat ala promoció de la literatura i cultura berber.
Ha publicat a més els poemaris Les rêves de Ydir/Tirga n Yidir (1993) i Printemps/Tifeswin (2004) i les novel.les Tafrara (1995) i Iyil d wefru (2003).
Actualment és acollit pel PENCatalà i resideix a Barcelona.


Tot 
està
extret
 del llibre 
Sol cec 
de 
 accent/editorial
Barcelona
2008


(1)
la imatge
primera és d'un guarniment
amazic
extreta de la pàgina web
de la casa amaziga de Barcelona
www.casaamaziga.cat

(2)
text extret del próleg
del
llibre
per Mohand-Akli-Salhi
Doctor en literatura amaziga
Universitat M.Mammeri de Tizi-Ouzou

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada