dimecres, 26 de juny de 2013

gotes d'estiu
go
                       tes
de
                   pluja
tris
     t                          d'
                es                          
     a                          tiu
                      
                      :

Fan 
                     bom                                        
                     bo
                     lle                 te
                        s                        
                                       i                  
       pessig
             oll
              es 
( que no fan riure.

                                    (  T'                         
Es
claten i
                                    (   t'                                          
en
amor                                  
en                                                         
                                   per 
                                 dins .
                                   
                                   Es
púri
                                   es 
                    però
púris    
   simes         i           
vol
       àtils,
 clivella
        des 
en un
        renta-
parabris
            es ,
fan                                  xop 
                                         xop
                                         xop  ,
delicades i 
monòton
es         , llisquen i 
s'en     
    van  e
                 vapor
                         ant-
                                 se          
tal com han 
                   caigut  
del nú      vol on han 
                  nascut, 
                                    i

....mires enrera 
veus com les gotes 
han anat daurant 
tot el camí 
sembrat
a

La Ciutat
som
ni

a

da
.l'
eixam
plè
de
Barcelona
juny
del
dosmiltretze

*

aDg2 comentaris: