dissabte, 1 de juny de 2013

un a pri ma vera m és

un                            ( a 
dia       de                   primavera
                   més      
                                que                
com          
                              qual
                              se
                  vol
                   a             ltre
                                  dia
                   va            i 
                   vé             
i bé,
passejava  i saltava i  la Yok       
                  que 
                                             vol
dir            si                     a
                                             va 
              en turc                  i
                    oto              
                                            la
                    mà
                 tam
                  bé                         sal
                                            tava
                   entre 
matolls      i                  
                     cards  
           flors i                  
                      ros                 
                                           amb 
                                         totes
                       elles
                                         vaig tropessar
                                         per            
                  tot                     
                                         i
               amb          
                 totes              les flors 
                    i 
                                         olors                               
                                       esclatant
me
                   al nas i
                              als ulls              tant !
                   ges
                       s
                         a
                          mí                    i 
                                  tu
                             i                       
                       jo                 
                                                  re
                                                   cor
                                                    dava
                        en 
                                                  exi
                                                     tat  ! 
                           estat               
 com
                        anes
       tes
siat
                         tot 
                          el 
                          mati  aquell      matí hip
                                                        nòtic i amb
                        l'antídot
                           que                    vas dar-
                                                      me
                           vaig 
                           en                    nue
                                                   gar-
                                                   me
                         la gola              
                            res-
                            sec                      ah !
                                                         i
                                     llavors           
                                                           un  
                                                           animal
                                 ó                   
                         h !                 mai 
                                                               no
                                                               vist             
                                                               quasi  
                                                               mai
                         in                                  di  (-)
                                                      
                         visible                       ries que em va pasar ? : vingut 
                                                             dels cels o qui sap si dels mes humits prats i                    
                                                             valls més recondits dels vallesos  més perduts, 
                                                             em va mirar --
                         en
                         ni
                         volat
                                                   i 
                         em va 
clavar 
                            el 
seu 
agulló                                      
                         plaent 
                             
dolç                                          elixir          
                          nectar 
                               de                         
                               la             
                        savi
                                 esa
 i 
                            de                         
                           cop 
                                                   i 
                         vol
                          ta
                         com                 la
                        margarita                                             
                               va                    ig 
                       començar                               
                                                    
                                  a                      volar  )
                              
                                                                volar i  
                                                                                volar i 
                                                                                              volar i 
                                                                                                        volar i 
                                                                                                                     volar per tot l'et
                                                                                                                                                    e
                                                                                                                                                       r         i
                                                                                                                                                         n        en
                                                                                                                                                              ni
                                                                                                                                                                 volat....
                          


......ni cap pri ma vera ni cap po e ma no a ca ba mai ....

car go li
net 
i                    a
co ra l.l í


*

aDg

*

valldoreix
u de juny
de
dosmiltretze

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada