dilluns, 22 de juliol de 2013

com dos

po

mes                                                tes 

en
sincronias' 
a  toi  tzàven i 
i es dis per saven Es re partien i es
 com partien  S'influenciaven i s'intuïen S'extenuaven 
S'inspiraven i s'aspiraven I sempre 
s'aixoplugaven

       
en       
          el  po          
                              e                   
                            ma I s'escrivien i es respiraven i s'enyoraven i 
s' amagaven i es mostraven i
  s'aprenien  i es tenien  
sempre


 com duespo
e
sies                                       tes


en 
sintonia
*


aDg


valldoreix

2 comentaris: