dijous, 11 de juliol de 2013

. . . . . . i,


plou               .

                               .             .
                                                      .
d'

estiu

                                                              .
i
                          .
                                                        re                                 tor
                                                                             .
                                                                                                     n
                                                                                                                  a 
el                                                                                                     gust 
                         d'    

a
déus

                                                                      .
em
ve                                              . 
el
                                                 re
                                                                                                  
                                                             COR
d
                                                                        .
                                          
                                                                     .
de
                                                            l                                            es
go
                                                              t                                           es


                                                            d' A
                                                                                                    i  
gu

a

                                                             mor

.
                                                                                                                                    
                                                                                  .
                                                                                       .

                                                                                        
que cauen                                             sol     .


.

.                                 
                                                                          es


que no 
et 
mullen i calen i 
res
                                                                              .
                                                        .
                                    .                                       ten
sempre 
com 
.              re COR                                                                   d
  


.
.


.                           humit del     .              
te 

u                                                                      mor .
.
.
.
                                                              i m'he deixat la roba estesa .   
                         
aDg

*


11 de Juliol
20132 comentaris: